Preferencyjne pożyczki dla firm - Podkarpackie

Korzystne oprocentowanie

PREFERENCYJNE POŻYCZKI dla firm z województwa podkarpackiego (miejscowości poniżej 40 tysięcy mieszkańców).

Kwoty do 50 tysięcy – pożyczki dla firm (także agroturystyka, pszczelarstwo) m.in. Sanok, Brzozów, Ustrzyki Dolne, Lesko, Bircza, Rymanów, Iwonicz, Jedlicze, Zagórz, okolice Krosna.

Program pożyczkowy


Nasz Program mikropożyczkowy wspierania przedsiębiorczości finansowany jest ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w tym, ze środków pochodzących z pożyczki PL-480 i dotacji PARP.


Program „Mikropożyczki” ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich i w małych miastach, poprzez stworzenie możliwości uzyskania kapitału w formie pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, a w szczególności, będącą pomocą w utworzeniu nowego miejsca pracy.


Od 1997 r. Fundacja udzieliła ponad 19 600 pożyczek. W ramach programów pożyczkowych działaliśmy w partnerstwie z następującymi instytucjami:

Agencją Nieruchomości Rolnych, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Światowym, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.Ponad 40%pożyczkobiorców zdecydowało się na kolejne nasze pożyczki.

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw
gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych
z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O środki mogą ubiegać się osoby stale zamieszkałe i prowadzące działalność gospodarczą na wsi lub w miastach do 40 000 mieszkańców, które w chwili ubiegania się o pożyczkę są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą samodzielnie lub z osobami współpracującymi, zatrudniającymi mniej niż 10 pracowników i osiągają roczny dochód netto nieprzekraczający 2 mln euro.

Pożyczkę mogą również otrzymać osoby prowadzące działalność pszczelarską oraz agroturystyczną.

Pożyczek nie są udzielane spółkom kapitałowe.

Jakie warunki pożyczki trzeba spełniać?

Pożyczki udzielane są na działalność gospodarczą.

Warunkiem udzielenia pożyczki osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą jest spełnienie przez nich warunków formalno – prawnych pozwalających na ich prowadzenie: 

– rejestracja w bazie CEiDG ze statusem „aktywny”, przed podpisaniem umowy pożyczki,

– w przypadku działalności nie wymagającej rejestracji (np. agroturystyka, produkcja miodu) obowiązuje aktualny wpis do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy (ewidencja innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie tzw. zakwaterowanie krótkoterminowe), a dodatkowymi dokumentami mogą być rejestracja na portalu e-booking, e-noclegi, a w przypadku produkcji miodu aktualny wpis do Powiatowego Związku Pszczelarzy oraz aktualne zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

– cele inwestycyjne (wydatki związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, z budową lub rozbudową przedsiębiorstwa, z zakupem maszyn lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności), 

– uzupełnienie środków obrotowych (zakup towarów handlowych, zakup surowców do produkcji i usług, zakup usług zewnętrznych).

Oprocentowanie pożyczek


Aktualne oprocentowanie pożyczek (na dzień 24.01.2022) wynosi od 3,21 % skali roku.

Ustalane jest indywidualnie na podstawie bazowej stopy referencyjnej NBP podawanej przez UOKIK (https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php) oraz Regulaminu udzielania pożyczek FWW.

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców do kontaktu z doradcą terenowym Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.


Na stronie internetowej Fundacji Wspomagania Wsi www.fww.pl. znajdziecie Państwo m. in. regulamin udzielania pożyczek, wzór umowy pożyczkowej, przykładowy harmonogram spłat.

Potrzebujesz środków na rozwój Twojej firmy? Skontaktuj się z naszym doradcą